Foto van Jacques De Vliegher, de tweede voorzitter van "Kunst Veredelt", 1953-1972.

Foto van Jacques De Vliegher, de tweede voorzitter van "Kunst Veredelt", 1953-1972.


Objectnummer
KUV20191016_119
Objectnaam
foto
Tags
toneel
Beschrijvende notitie

Deze foto behoort tot een verzameling artefacten van de culturele vereniging, operettetheater  "Kunst veredelt" van Roeselare.

Herken je mensen op deze foto? Weet je wat hier exact wordt afgebeeld? Of heb je andere aanvullingen bij deze foto? ... Vul dan graag het formulier "Reactie toevoegen" in.

Inhoud
Jacques De Vliegher  was voorzitter van het operettegezelschap  "Kunst Veredelt" van 1953 tot en met 1972.
Objecten
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "De bloem van Hawaï" door het Roeselaars Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1954 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Monika" door het Roeselaars Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1954 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Het Meisje van Damme" door het Roeselaars Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1955 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "De dansgravin" door het Roeselaars Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1954 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Drie arme kleine meisjes" door het Roeselaars Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1956 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Rose-Marie" door het Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1956 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Victoria en haar huzaar" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1957 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Het Lied der Meeuwen" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1957 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Het Land van de Glimlach" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1958 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Masker in blauw" in Oostende door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Oostende, 1958 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Masker in blauw" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1958 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Walsdroom" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1959 ()
Affiche van de uitvoering van de Operette "Sepp'l" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1959 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Waarom lieg je, cherie?" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1959 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "De Tsarevitsj" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1960 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Het Meisje van Damme?" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1960 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Gravin Maritza" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1960 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Driemeisjeshuis" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1961 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "De Lustige Boer" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1963 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "De Lustige Weduwe" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1964 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Czardavorstin" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1964 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "De Tsarewitsch" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1966 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Driekoningenavond" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1967 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Paganini" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1968 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "De Lustige Weduwe" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1969 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "De Lustige Boer" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1970 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Masker in 't blauw" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1970 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "De Czardasvorstin" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1971 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Het meisje van Damme" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1971 ()
Affiche van de Toneel- en Operetteopvoering "Het land van de glimlach" door het Roeselaars Koninklijk Lyrisch Gezelschap "Kunst Veredelt", Roeselare, 1972 ()

Deze websites maakt gebruik van cookies Accepteer.